Praktische informatie Klassiek!beleven

Hieronder enkele praktische weetjes

Verschillende locaties

De concerten van Klassiek!Beleven gaan door op diverse locaties in de streek. Door de aard van die locaties is het aantal toegelaten bezoekers soms beperkt. Wil je zeker zijn van jouw plaatsjes bij bepaalde concerten, aarzel dan niet te lang om je tickets te kopen. 

Bekijk ook telkens waar het concert plaats neemt. 

Laatkomers

De voorstel­lingen beginnen stipt op de aangekondigde tijdstippen. Na aanvang van de voorstel­ling blijven de deuren van de zaal gesloten. Laatko­mers worden dus niet meer in de zaal toegelaten. Enkel tijdens een eventuele pauze kan je plaats nemen op je stoel.

Toegankelijkheid

Doordat de concerten op diverse locatie plaats nemen, is de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers afhankelijk van concert tot concert. Hebt u vragen, aarzel niet om contact op te nemen met ons. 

Wat betreft de concerten in Het Perron:

Naar aanlei­ding van Gone West kreeg Westkans de opdracht om in de locaties van Gone West een toegan­ke­lijk­heids­studie voor mensen met een beperking op te maken. Ook wij werden doorge­licht. Het dossier vind je hier terug. 

In Het Perron zijn plaatsen voorzien voor rolstoel­ge­brui­kers. Omdat deze plaatsen enkel voor rolstoel­ge­brui­kers voorbe­houden zijn, kunnen deze niet vrijge­geven worden voor online­ver­koop. Ben je rolstoel­ge­bruiker, dan kan je de tickets telefo­nisch of per mail reserveren. Je kiest zelf hoe je wenst te betalen en hoe je de tickets wilt ontvangen.

Er zijn parkeer­plaatsen voor minder­va­liden voorzien op de parking voor het station, parking Tulpen­laan en in de Goesdam­straat.